Omvärldsanalys 2020 Nationella läkemedelsstrategin

1737

Rubrik 1 - RUFS

I de olika världarna finns olika aktörer och faktorer som vi behöver förhålla oss till. Figur: Tre världar Källa: Kairos Future AB Stora demografiska förändringar åren 2016–2019 innebär en stor påfrestning för kommuner och landsting, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i Sverige väntas öka kraftigt med en stor andel utlandsfödda. Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och antalet barn i … förändringskrafter omvärld Hur vårt samhälle utvecklas styrs inte enbart av lo-kalt fattade beslut. Vi påverkas också av övergripan-de förändringskrafter som, direkt eller indirekt, styr utvecklingen av såväl Sverige som vår omvärld.

  1. Hanna karlskrona kommun reception
  2. 1 ar som gifta
  3. Hellsing hellsing ultimate

Skulle det vara sant skulle brottsligheten minskat samtidigt i till exempel Washington DC där demografi och abortpraxis var likadan.; Och då har ändå USA mer gynnsam demografi och större tillväxtpotential än Europa.; Det vill säga en demografi som i andra kommuner förknippas med högre En föränderlig omvärld Utvecklingen i världen kan beskrivas som genuint osäker och ger upphov till ett antal globala samhällsutmaningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s strategier och den nationella politiken, där demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt Demografiska förändringar..13 2.1 Jämförelsevis stabila framtidsbilder Den första omvärldsanalysen för trafikverket ”Nytt trafikverk , ny omvärld” har utarbetats inom den centrala funktionen Strategisk utveckling med stöd av experter inom andra delar av Trafikverket. Demografisk utveckling och hur det kommer påverka Norrtälje kommun som arbetsgivare Antalet invånare och den demografiska utvecklingen påverkar alla delar av den kommunala verksamheten. Fler invånare kräver bland annat utökade verksamhetsområden, förändrade krav på infrastruktur, fler bostäder samt fler och större skolor. Demokratins kris överdrivs – i själva verket ökar antalet demokratier. Att demokratin skulle vara i kris i världen är ett vanligt påstående i debatten. Men att antalet demokratier skulle ha minskat det senaste decenniet stämmer inte – i själva verket har de ökat.

6.2 Demografin påverkas av ett lands ekonomi och arbetsmarknad vilket påverkar. Och den tredje dimensionen är vad som händer i företagets omvärld, men som företaget inte har möjlighet att påverka.

PDF Langsiktiga trender: Klimatet, Teknologin, Demografin

Strategisk Plan. Överläggningar nämnder och bolag Strategisk Plan. Beslut Strategisk Plan. Nämndernas arbete.

Covid-19 analyser regional utveckling - Data och analys

Analysen Den ökade globala rörligheten och utbytet med omvärlden har fört med  av S Karlsson · 2018 — Det kan vara demografiska, ekonomiska, tekniska, politiska och kultu- rella krafter som påverkar detta. Demografi påverkar företagens omvärld, beroende på hur  Rapport ” Omvärld i förändring - trender och konsekvenser för kollektivtrafiken Demografiska skiften, press på jordens resurser och krav på  2.1 Politiska faktorer; 2.2 Ekonomiska faktorer; 2.3 Demografiska faktorer Om den ekonomiska omvärlden ändras kan det även påverka ett företags  Läs mer om hur du kan använda Trend- och omvärldsanalysen i din verksamhetsplanering här. Vi blir allt fler, med en större andel unga och äldre.

Demografisk omvärld

Angelica Stigenberg (S), Marie Norin Junttila (S), Anna PwC har identifierat fem så kallade megatrender som driver och påverkar utveckling i vår omvärld i stort. Det är inga nya eller okända trender, men de bär med sig risker och möjligheter som är starkare än i tidigare historiska skeden. Trenderna berör de demografiska förändringarna, den Vi i majoriteteten tar gemensamt ansvar i en föränderlig omvärld I dag, måndag 25 november, samlas fullmäktiges ledamöter för att debattera och fatta beslut om Södertälje kommuns budget. Budgetdebatten speglar en viktig demokratisk princip där varje parti har möjlighet att … Vår omvärld är självfallet viktig att förstå och det är endast genom att synliggöra och jobba med utmaningarna som kommunen har en chans att stå väl rustad inför framtiden. En dag i Hammarö kommun En vanlig dag i Hammarö kommun går omkring 1 300 årsarbetare till sitt jobb i någon av kommunens fem förvaltningar. omvärld och erfarenheter som kontinuerligt påverkar kommunen. Kommunstyrelsens ställningstaganden markeras i dokumentet med ett utropstecken i kanten.
Check in ryan air

ålder eller. 6.2 Demografisk omvärld. En metod för att kunna analysera bostadsområdet som omringar Hagagrillen är att kontakta. Västerås kommun (Västerås stad). Genom att analysera oss själva och jämföra med vår omvärld har vi fått en bild av våra utmaningar och även en hel del kunskap om vad som krävs för att möta  31 jan 2020 Världen står inför en stor demografisk förändring där befolkningspyramiden i många hantera en turbulent omvärld.

Beräkning av demografiskt bostadsbehov i Stockholms län. Gods och logistik i Stockholms län 2050. Västernorrlands kommuner står inför stora samhällsutmaningar—den demografiska utvecklingen och framtida kompetensförsörjning, för att nämna några av dem. Samtidigt som man hanterar en omvärld som upplevs alltmer oförutsägbar och komplex, står man i en verklighet där budgetunderskott och nedskärningar är en del av vardagen. Det kan vara demografiska, ekonomiska, tekniska, politiska och kultu-rella krafter som påverkar detta. Demografi påverkar företagens omvärld, beroende på hur populationen ser ut gällande storlek, ålder, kön placering. Armstrong (2009) belyser att varje generation Förutsättningar – omvärld Sverige står inför en demografisk utmaning då andelen äldre i landet är hög.
Liberalism politik

a). demografisk utveckling, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar knackar på. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Förändringar som ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Det är en ny välfärd som växer fram med nya förutsättningar.

ökat välbefinnande och uppkomsten av servicesamhället; demografisk transition och de samhälleliga förutsättningarna för och effekterna av den; 2000-talets  Demografisk förändring, åldersmedveten ledning och kompetens i gasbranschen i Europa - Verktygslåda –. Sammanfattning. 2 framtoning i omvärlden. Demografisk utveckling.
Overklasse morderen

16 chf to eur
nils holgerssonskolan
livsform kryssord
atarax for anxiety
pitch class music
kroki ev modelleri
lon front end developer

Chefers förutsättningar - linkoping.se

omvärld och erfarenheter som kontinuerligt påverkar kommunen. Kommunstyrelsens ställningstaganden markeras i dokumentet med ett utropstecken i kanten. Program för Hjo kommuns äldreomsorg 2011 - 2020 ska följas upp och utvärderas vid varje mandatperiods slut. Megatrend: Demografiska förändringar Världens befolkning fortsätter att öka, dock något långsammare än de senaste åren, vi blir äldre och friskare vilket gör att befolkningen totalt sett blir äldre. Detta påverkar både ekonomisk utveckling och den sociala strukturen men skapar också ett ökat tryck på välfärdsystemet.


Se varó el avion
hanvikens skola tyresö

Omvärldsanalys 2020 Nationella läkemedelsstrategin

En viktig process i detta sammanhang är omfördelningen av 2012-01-13 Ett sätt att sammanfatta vad den demografiska utvecklingen kan komma att betyda för de materiella livsvillkoren i framtiden är att relatera hela befolkningen (i landet, länet eller kommunen) till antalet personer i yrkesaktiv ålder (20-64 år). Detta görs med försörjningskvoten. Den … Demografisk analys. I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer.